Hakkımızda+ Faaliyet Alanları+ ÜrünlerimizServisProjelerİletişim
YazdırMikron » Gizlilik Politikası


Site’de yer alan ve zaman zaman tarafından değiştirilebilecek ve kullanıcı arasında akdedilmiştir.

1. Gizlilik Politikasında yer alan ifadeler aksi ifade edilmedikçe kullanım koşullarında tanımladıkları anlamlara geleceklerdir.

2. Site’ye müşteri sıfatının kazanılması için ziyaretçilerin kendileri ve/veya şirketleri ilgili bir takım bilgileri (isim-soyadı, telefon, adres, e-posta adresleri gibi) formlar yoluyla ’ye vermeleri gerekmektedir. ; kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek için çeşitli formlar yoluyla talep ettiği ve/veya kullanıcılar tarafından kendisine iletilen türlü bilgi (firma adı, isim, firma bilgileri, ile ilgili ilgi alanlarınız, e-posta vb.) dosya, resim, vb. görsel, yazınsal ve işitsel içerikleri kanuna, hukuka ve işbu Gizlilik Politikasına aykırı olmamak kaydıyla kullanabilir.

3. ’nin güvenliği arttırılmış bilgisayarlarında toplanan bu bilgi ve İçerikler; ’nin çalışmaları, kurumsal müşteri profillerine yönelik şirket veya internet bazlı özel faaliyetlerinin organize edilmesi ve istenmeyen e-postaların iletilmesi veya iletilmemesine yönelik kurumsal müşteri önceliklerine göre yapılan “kategorizasyon” çalışmalarında ve sadece bünyesinde kullanılmaktadır. Mikron Ltd; müşterinin formlarından toplanan bilgileri, müşteri onayı, haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve kesinlikle satmamaktadır.

4. Bilgiler, site’deki yeniliklerden ve etkinliklerden Kullanıcıları haberdar etmek, site’yi önerileriniz doğrultusunda geliştirmek amacıyla kullanılabilir. Mikron Ltd. tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler Mikron Ltd. ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Ayrıca söz konusu bilgiler Kullanıcılara hizmet vermek, Mikron Ltd. tarafından verilen hizmetleri sürdürmek, korumak ve geliştirmek amacıyla denetim, araştırma ve analiz yapmak, yeni hizmetler geliştirmek amacıyla kullanılabilir.

5. Site’deki sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Sitede çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Mikron Ltd. gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

6. Aşağıda belirtilen durumlarda Mikron Ltd., işbu hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait kişisel bilgileri açıklayabilir.
Bu durumlar;

7. Mikron Ltd. kişisel bilgileri yasalar ve işbu kapsamında özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak işbu kişisel bilgilerin site’nin kamuya açık alanlarında yayınlanarak diğer kullanıcı ve 3. kişilerin kullanımına sunulması halinde Mikron Ltd.’nin kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8. Mikron Ltd. kullanıcıların sitesini kullanımı hakkındaki bilgilerini teknik bir iletişim dosyasını (Cookies) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik dosyası bir site hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik dosyası, sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başka herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır. Ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

9. Mikron Ltd.; işbu hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak suretiyle değiştirebilir.

10. İşbu ve zaman zaman Gizlilik Politikasında yapılacak değişiklikler, Mikron Ltd. tarafından Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, Gizlilik Politikasını ve yapılacak değişiklikleri siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadır.

Copyright 2003 - 2024 Mikron Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır!    Gizlilik Politikası